Lütfen bekleyiniz...

Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Anayasa Mahkemesi, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesindeki İmara Aykırı Yapılar Hakkında Verilen Yıkım Kararlarının ve İdari Para Cezalarının İptal Edilmesini Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi Anayasa Mahkemesi, Belediye Başkanının Kesinleşen Kararlar Aleyhine İdari Yargıya Başvurma Kuralının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı 7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı Sel Felaketinde Yaşanan Ölüm Sonucu Etkili Soruşturma Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir Anayasa Mahkemesi, Kanun Metninde Değişiklik Yapılmasını Öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükmünün İptaline Karar Verdi 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Anayasa Mahkemesi, 7071 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi Yargıtay, Vize Alarak Göreve Başlayan, Ancak Takip Eden Yıllarda Vize İşlemi Yapılmadığından 5620 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutularak İşlerine Son Verilen Belediye İşçilerinin Açtığı İşe İade Davaları Hakkında İçtihadı Birleştirme Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verdi Tüm Hukuk Haberleri >>