Lütfen bekleyiniz...

Belediye Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Anayasa Mahkemesi, 7071 Sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi Yargıtay, Vize Alarak Göreve Başlayan, Ancak Takip Eden Yıllarda Vize İşlemi Yapılmadığından 5620 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutularak İşlerine Son Verilen Belediye İşçilerinin Açtığı İşe İade Davaları Hakkında İçtihadı Birleştirme Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verdi 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Haftanın Kararı (16.09.2019) Anayasa Mahkemesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” Başlıklı 14. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendinin Birinci Cümlesinde Yer Alan “...yaptırır. ” İbaresinin “İtfaiye Hizmeti” Yönünden İptaline Karar Verdi Anayasa Mahkemesi, Çevre ve Kıyıların Korunmasına Yönelik Kanunların Bazı Alanlarda Uygulanmamasını Öngören Kuralların İptaline Karar Verdi Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı Anayasa Mahkemesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “...meslekten çıkarılma,...” İbaresini İptal Etti 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım Tüm Hukuk Haberleri >>

Önemli Bilgiler

Mevzuattaki Son Değişiklikler

08.05.2020 / Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 07.05.2020 / İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.04.2020 / Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2393) 08.04.2020 / Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2020 / Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2020 / Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2020 / Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398) 29.03.2020 / Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2323) 28.03.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2320) 26.03.2020 / Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>